Laatste nieuws


Covid 19 A.Shock-desinfectie van het interieur van jachten.

Shock-desinfectie van het interieur van jachten doormiddel van actief zuurstof O3 ofwel atmosferisch gas doen we al jaren en hebben daar veel ervaringen mee.
Met actief zuurstof worden ook chirurgische implantaten gedesinfecteerd, omdat wetenschappelijk is bewezen dat O3 gas bacteriën en virussen voor 99,9% dood, en verwijderd ook alle ongewenste geurtjes incl. een diesel lucht.

Door de korte halfwaarde of afbraaktijd van actief zuurstof, zet deze zich op natuurlijke wijze en in zeer korte tijd weer om in zuivere zuurstof zonder residu achter te laten en is daardoor 100% milieuvriendelijk.
Een shock-desinfectie behandeling van 1 uur kan een ruimte tot 1000 m/³ desinfecteren.

Omdat virussen nog gevoeliger zijn voor actieve zuurstof dan bacteriën zullen virussen, dus ook het Corona virus, sneller geëlimineerd worden dan bacteriën.
Het interieur van jachten, maar ook gebouwen, kantoorruimten, scholen, wachtkamers, kunnen met de juiste technologie in een korte tijd snel en compleet gedesinfecteerd worden.

De behandeling wordt uitgevoerd door getraind personeel die zijn voorzien van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen en weten hoe te handelen.
De behandelingen zullen in overleg buiten de reguliere uren worden uitgevoerd.

Werkwijze
• Inspectie van de te behandelen ruimten.
• Alle ramen sluiten en afgesloten ruimten openen, zoals toilet en kastdeuren.
• De O3-generator kan een te behandelde ruimte verzadigen en desinfecteren met Trizuurstof O3 in een tijdsbestek van 60 minuten.
• Na de inwerktijd wordt de ruimte automatisch geventileerd door een actief koolstof afzuiger.
• Wanneer uit metingen blijkt dat de luchtkwaliteit aan de normeringen voldoet, wordt de ruimte weer vrijgegeven.
• Tijdens de behandeling mogen de ruimten niet betreden worden zonder vol-gelaads masker met RD40 filter.

Waar dient u rekening mee te houden?
• Planten en huisdieren dienen te worden verwijderd.
• Elektronica hoeft niet uitgeschakeld te zijn.
• Ventilatiesystemen dienen te worden uitgezet, en na de behandeling weer aan.
• De concentratie O3 tijdens de behandeling is zeer gevaarlijk en kan ernstige longschade veroorzaken bij onprofessionele bescherming.
• Tot ongeveer 1 uur na voltooiing van de behandeling is de behandelde ruimte niet toegankelijk. Dit is afhankelijk van de ventilatie en de luchtkwaliteitsmetingen.
• O3 veranderd uit zichzelf na 30 minuten weer in O2 zuivere zuurstof en is hierdoor zeer milieu vriendelijk, en laat geen residu achter.
• Schimmels en geuren van aminozuren/proteïnen , hogere vetzuren (boterzuur) en aminen/amiden (urinegeuren) dieselgeuren worden probleemloos verwijderd.
• U heeft na behandeling een 99,9 % gedesinfecteerde fris ruikende ruimte.
• Let wel, O3 is geen reiniger die vuil verwijderd, dat dient handmatig te gebeuren.

Wat is O3
O3 (Trizuurstof) (actief zuurstof) (Ozon) is een blauw gas, het is een geactiveerde vorm van zuurstof die bestaat uit drie zuurstof atomen in plaats van twee. Deze actieve moleculen zijn instabiel en zoeken stabiele moleculen om zich aan te binden en deze daardoor te oxideren.
O3 is bekend als ozon, een gas dat ontstaat bij smog en warmere temperaturen, daarom heeft het vaak een negatieve associatie bij mensen, maar het is onze natuurlijke luchtzuiveraar. In de bergen op grote hoogten is het ozonniveau hoger, bewezen is dat berglucht erg zuiver en gezond is.

Wat is oxidatie
Oxidatie is een chemisch proces waarbij een stof elektronen afgeeft aan een andere stof waarbij het oxidatiegetal van de eerste toeneemt en resulteert in een verandering van toestand. Geuren en vervuilingen transformeren tot reukloos koolstof dioxide en de O3 reduceert tot gewone zuurstof.

Hoe elimineert O3 micro-organismen en virussen?
O3 is bijzonder effectief tegen micro-organismen waaronder schimmels, gisten, algen, virussen en bacteriën zoals legionella, salmonella, Escherichia coli en MRSA. De instabiele ozonmoleculen komen in contact met de celwand van de bacterie waardoor er een oxiderende reactie optreedt, de celwand wordt hierdoor geperforeerd en de bacterie kan hierdoor niet overleven. In het geval van virussen wordt de eiwitmantel aangetast wat het onmogelijk maakt voor het virus zich te reproduceren wat het virus effectief uitschakelt.

Wat kan O3 doen tegen het Coronavirus?
Van SARS en waterpokken is bekend dat deze virussen zich via aerosolen kunnen verspreiden en dat deze nog mensen kunnen infecteren nadat de persoon die het virus droeg de ruimte reeds verlaten heeft. Van het COVID 19 virus is daar momenteel nog geen gedetailleerde data van bekend, maar het wordt aangenomen dat dit met name in medische faciliteiten een probleem kan vormen.
Een aerosol is een mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas. De grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer. Wolken en mist zijn voorbeelden van een aerosol; zij bestaan beide uit zeer kleine druppeltjes water in lucht.
We weten inmiddels dat het virus zich daadwerkelijk verspreidt via de lucht, en ook is uit testen gebleken dat het coronavirus op oppervlakten kan overleven, daarom wordt streng aangeraden zeer regelmatig uw handen te wassen.
O3 is een uitstekend middel om lucht en oppervlakten in een ruimte te ontsmetten, Omdat virussen nog gevoeliger zijn voor O3 dan bacteriën zullen virussen veel sneller geëlimineerd worden dan bacteriën.

Hoe wordt O3 opgewekt?
Door opwekking van een zeer hoge gegenereerde spanning van 10.000-20.000 Volt gevolgd door een elektrolytische ontlading (corona-ontlading). Deze ontlading ontleedt de zuurstof-atomen door deze te laten botsen met elektronen tot atomaire zuurstof, deze atomen vormen samen een O3-molecuul, bestaande uit drie zuurstof atomen.
Na 30 minuten veranderd O3 automatisch weer naar O2 (zuivere zuurstof

Als afsluiter
Deze professionele desinfectie behandeling doodt tot 99,9% van alle virussen, bacteriën, schimmels, en geuren, dus ook de goede bacteriën, die weer teruggebracht moeten worden om een evenwicht te creëren omdat we goede bacteriën wel nodig hebben.
Wij raden u daarom aan om na desinfectie met ozon een probiotische reiniging te laten uitvoeren.

Wat zijn probiotische schoonmaakmiddelen?
Mensen denken vaak dat bacteriën niet goed zijn voor de gezondheid, maar niets is minder waar. Hoewel er een aantal schadelijk zijn, is de meerderheid goedaardig, nuttig en zelfs noodzakelijk voor mens, dier en milieu. Omdat probiotische schoonmaakmiddelen alleen goede bacteriën bevatten zijn ze veel gezonder en veiliger dan de traditionele producten.

Hoe werken probiotische schoonmaakmiddelen?
Probiotische schoonmaakmiddelen bestaan uit goede bacteriën. Door hiermee te reinigen zorgt u ervoor dat de microflora blijft bestaan en telkens wordt aangevuld met goede bewoners. Het gevolg? Als er een schadelijke bacterie afsterft wordt zijn plaats ingenomen door een goede! Kortom, u creëert zo een gezonde leefruimte voor uzelf en uw medewerkers..

Met knowhow en samenwerking kunnen we Covid 19 verslaan.